Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je za pacijente jedno od najmanje privlačnih područja stomatologije, ali nam nudi mogućnosti da se nadoknade i "izgubljeni slučajevi".

Operativno vađenje zaostalih korjenova i impaktiranih zuba

Apikotomija (uklanjanje infekcije na korjenu)
Uklanjanje cista i benignih tumora
Predprotetska hirurgija
Hirurška terapija parodontitisa
Prekrivanje ogoljelih zubnih vratova/recesija
Produženje krune zuba
Predprotetska hirurgija

 

Razvoj tog područja posljednjih godina i nove operativne tehnike koje se redovito koriste i u našoj specijalističkoj ordinaciji oralne hirurgije, dopuštaju rješavanje dugogodišnjih problema i stvaranje uvjeta za protetsku rehabilitaciju.

 

0 0